0
Klick-Vinylboden SPC Eiche Araro Landhausdiele - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Eiche Araro Landhausdiele - Rigid-LVT
122 x 22,5 cm, 5,5 mm stark, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Keira Landhausdiele - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Eiche Keira Landhausdiele - Rigid-LVT
122 x 22,5 cm, 5,5 mm stark, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Andemo Xmatt Fliese - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Andemo Xmatt Fliese - Rigid-LVT
94 x 47 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Tokai Landhausdiele - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Eiche Tokai Landhausdiele - Rigid-LVT
122 x 22,5 cm, 5,5 mm stark, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Pinie Purna Landhausdiele - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Pinie Purna Landhausdiele - Rigid-LVT
122 x 22,5 cm, 5,5 mm stark, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Cebano Xmatt Fliese - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Cebano Xmatt Fliese - Rigid-LVT
94 x 47 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Kangri Landhausdiele - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Eiche Kangri Landhausdiele - Rigid-LVT
122 x 22,5 cm, 5,5 mm stark, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Vegur Landhausdiele - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Eiche Vegur Landhausdiele - Rigid-LVT
122 x 22,5 cm, 5,5 mm stark, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Corcova Landhausdiele - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Eiche Corcova Landhausdiele - Rigid-LVT
122 x 22,5 cm, 5,5 mm stark, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Gricemo Xmatt Fliese - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Gricemo Xmatt Fliese - Rigid-LVT
94 x 47 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Rapira Xmatt Fliese - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Rapira Xmatt Fliese - Rigid-LVT
94 x 47 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Damado Xmatt Fliese - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Damado Xmatt Fliese - Rigid-LVT
94 x 47 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Cebrilla Xmatt Fliese - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Cebrilla Xmatt Fliese - Rigid-LVT
94 x 47 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden HDF Eiche Alak ML Landhausdiele - 12mal3
HQ Klick-Vinylboden HDF Eiche Alak ML Landhausdiele - 12mal3
152 x 23 cm, 9 mm stark, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Angle-Angle
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden HDF Eiche Formiko ML Landhausdiele - 12mal3
HQ Klick-Vinylboden HDF Eiche Formiko ML Landhausdiele - 12mal3
152 x 23 cm, 9 mm stark, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Angle-Angle
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden HDF Eiche Beige ML Landhausdiele - 12mal3
HQ Klick-Vinylboden HDF Eiche Beige ML Landhausdiele - 12mal3
122,2 x 18,2 cm, 9 mm stark, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Angle-Angle
37,95 € / m²
Klick-Vinylboden HDF Eiche Kiwu ML Landhausdiele - 12mal3
HQ Klick-Vinylboden HDF Eiche Kiwu ML Landhausdiele - 12mal3
152 x 23 cm, 9 mm stark, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Angle-Angle
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden HDF Beton grau ML Fliese - 12mal3
HQ Klick-Vinylboden HDF Beton grau ML Fliese - 12mal3
60,1 x 31 cm, 9 mm stark, Prägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Angle-Angle
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden HDF Eiche Tana ML Landhausdiele - 12mal3
HQ Klick-Vinylboden HDF Eiche Tana ML Landhausdiele - 12mal3
152 x 23 cm, 9 mm stark, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Angle-Angle
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden HDF Schiefer dunkel ML Fliese - 12mal3
HQ Klick-Vinylboden HDF Schiefer dunkel ML Fliese - 12mal3
60,1 x 31 cm, 9 mm stark, Prägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Angle-Angle
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden HDF Eiche Napak ML Landhausdiele - 12mal3
HQ Klick-Vinylboden HDF Eiche Napak ML Landhausdiele - 12mal3
152 x 23 cm, 9 mm stark, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Angle-Angle
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden HDF Eiche Piader ML Landhausdiele - 12mal3
HQ Klick-Vinylboden HDF Eiche Piader ML Landhausdiele - 12mal3
152 x 23 cm, 9 mm stark, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Angle-Angle
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden HDF Eiche Urmia ML Landhausdiele - 12mal3
HQ Klick-Vinylboden HDF Eiche Urmia ML Landhausdiele - 12mal3
152 x 23 cm, 9 mm stark, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Angle-Angle
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden HDF Eiche Sewan ML Landhausdiele - 12mal3
HQ Klick-Vinylboden HDF Eiche Sewan ML Landhausdiele - 12mal3
152 x 23 cm, 9 mm stark, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Angle-Angle
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden HDF Eiche Natur ML Landhausdiele - 12mal3
HQ Klick-Vinylboden HDF Eiche Natur ML Landhausdiele - 12mal3
122,2 x 18,2 cm, 9 mm stark, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Angle-Angle
37,95 € / m²
nach oben